ටෝකියෝ ඔලිම්පික් නියෝජනය නොකරන බව උ.කොරියාව කියයි

මෙවර ටෝකියෝ ඔලිම්පික් තරගාවලිය නියෝජනය නොකරන බව උතුරු කොරියාව නිවේදනය කර තිබේ.

විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන්නේ, කොවිඩ් 19 වසංගතයෙන් ක්‍රීඩකයින් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා උතුරු කොරියාව මෙම තීරණය ගෙන ඇති බවයි.

පසුගිය 25 වනදා උතුරු කොරියානු ඔලිම්පික් කමිටුව රැස් වූ අවස්ථාවේදී ගෙන ඇති මෙම තීරණයත් සමග කොරෝනා වසංගතයෙන් ආරක්ෂාවීමට ඔලිම්පික් අත්හරින එකම ප්‍රධාන රට උතුරු කොරියාව වනු ඇති.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.