පාම් තෙල් ආනයනය කිරීම තහනම්

ශ්‍රී ලංකාවට පාම් තෙල් ආනයනය කිරීම තහනම් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් නියෝගයක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් අද නිකුත් කළ බවයි.

මෙම තහනම වහාම ක්‍රියාත්මක වන බව ජනාධිපති අංශය වැඩිදුරටත් පැවසීය.

පෙබරවාරි මාසයේ දී ජනාධිපති රාජපක්ෂ මහතා රටේ තල් වගාව වහාම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස නිලධාරීන්ට නියෝග කළේය.

පාම් තෙල් වගා කිරීම නිසා පරිසරයට සිදුවන හානිය පිළිබඳව ප්‍රදේශයේ ජනතාව විසින් දැනුම් දීමෙන් අනතුරුව ගාල්ල දිස්ත්‍රික් සංවර්ධන කමිටුව සමඟ පැවති සාකච්ඡාවකදී මෙම නියෝගය නිකුත් කර තිබේ.

එය ප්‍රදේශයේ දැඩි ජල හිඟයකට හේතු වී ඇති බව ඔවුන් පෙන්වා දී තිබේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.