පාස්කු ඉරුදින පල්ලි වලට විශේෂ ආරක්ෂාවක්

පාස්කු ඉරිදා දිනය සඳහා පල්ලිවලට පොලීසිය, හමුදාව සහ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකාය යොදවා ඇත.

පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත්  රෝහණ මහතා පැවසුවේ රට පුරා පල්ලිවල විශේෂ ආරක්ෂක සැලැස්මක් ක්‍රියාත්මක කර ඇති බවයි.

නියෝජ්‍ය පොලිස්පති අජිත් රෝහණ  මහතා පැවසුවේ බොහෝ නිලධාරීන් මිගමුනව , හලාවත  සහ මඩකලපුව පල්ලි සඳහා යොදවා ඇති බවයි.

මෙම මෙහෙයුම සඳහා 12040 පොලිස්, හමුදා සහ විශේෂ කාර්ය සාධක බලකා නිලධාරීන් යොදවා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

පාස්කු ඉරිදා පල්ලි සහ වෙනත් පූජනීය ස්ථානවල ආරක්ෂාව සැපයීම සඳහා පොලිස් භටයන් 9356 ක්, එස්ටීඑෆ් 146 ක් සහ හමුදා නිලධාරීන් 2540 ක් යොදවා ඇත.

පාස්කු ඉරිදා ආරක්ෂාව සඳහා පල්ලිවලට යොදවා ඇති හමුදා ඒකකවල ගුවන් හමුදාව, නාවික හමුදාව සහ හමුදාව සිටින බවත් විශේෂ ආරක්ෂක මෙහෙයුමේ කොටසක් ලෙස කාන්තා පොලිස් නිලධාරීන් ද යොදවා ඇති බව ඔහු පැවසීය.

ජංගම පොලිස් ඒකක ද යොදවා ඇති බව නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා වැඩිදුරටත් කියා සිටියේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.