ගෑස් මිල ඉහළ යන්නේ නැහැ

අශන්ති වරුනසුරිය

එළඹෙන උත්සව සමයත් සමඟ ගෑස් මිළ ඉහළ නොදමන බව රජය පවසයි. ඒ අනුව කළම්බෝ ගැසට් අප කළ විමසුමට පිළිතුරු දෙමින් බලශක්ති අමාත්‍ය උදය ගම්මන්පිල මයා පැවසුවේ මේ අවස්ථාවේදී ගෑස් මිළ ඉහළ දැමීමට කිසිදු අපේක්‍ෂාවක් නොමැති බවය.

එමෙන්ම ජනතාවට බරක් දෙන්න රජය කිසිසේත් අපේක්ෂා නොකරන බවද ඔහු පැවසුවේය. මේවන විට රුපියල අවප්‍රමාණය ඇතුළු ආර්ථික ගැටළු රැසකට රජය මුහුණ පා සිටියත් රජය ජනතාව මත බර පැටවීමටඅදහස් නොකරන බවද අමත්‍යවරයා අපට පැවසුවේය.

ලෝක වෙළඳපොලේ ඉන්ධන සහ ගෑස් මිල ගණන් ඉහළ යාමේ පාඩුව හැකිතාක් රජය විසින් දැරීමට උත්සාහ කරන බව ද බලශක්ති අමාත්‍යයවරයා අවධාරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.