ක්‍රිකට් පරිපාලනය සඳහා පංච පුද්ගල කමිටුවක්

ක්‍රීඩා අමාත්‍ය නාමල් රාජපක්ෂ මහතා විසින් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් පරිපාලනය සඳහා පංච පුද්ගල කමිටුවක් පත්කර ඇත.

ක්‍රිකට් නිලවරණය පැවැත්වෙන තෙක් අදාළ පංච පුද්ගල කමිටුවට බලය හිමිවන බව සඳහන්

එම කමිටුවේ සාමාජිකයින් ලෙස  කමිටු ප්‍රධානි ලෙස මහාචාර්ය අර්ජුන ද සිල්වා  ඈෂ්ලි ද සිල්වා ,සුජීව මුදලිගේ, උචිත වික්‍රමසිංහ ,අමල් එදිරිසූරිය  පත් නර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.