ජපානයම මනරම් කරවන චෙරි මල්

ජපානයේ චෙරි මල් පිපෙන සෘතුව ආරම්භ වී ඇත. මේ වසරේදී ඉතා මනරම් ලෙස චෙරි මල් පිපී තිබෙන ආකාරය දැකගැනීමට ලැබුණු බව විදෙස් මාධ්‍ය විවිධ වාර්තා පල කරමින් පවසයි.

විශේෂයෙන් කියතෝ නගරයේ මෙම තත්ත්වය දැක ගැනීමට ලැබේ. මෙම චෙරි මල් පිපීමත් සමඟ ජපන් ජාතිකයන් උත්සවද සමරනු ලැබේ.

මෙම සාම්ප්‍රදාය වසර 1200ක් තරම් ඈතට දිව යන බවයි ඔවුන් පවසයි. ජපානයේ පවුල් අතර සහ මිතුරන් අතර හමුවීම් සහ ප්‍රීතිසාද පැවැත්වීමද චෙරි මල් පිපෙන සමයේදී සිදු වේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.