එල්ටීටීඊය ප්‍රවර්ධනය කරන සියලුම කණ්ඩායම් තහනම් කෙරේ

ඊස්වරන් රත්නම්

ශ්‍රී ලංකාවේ එල්ටීටීඊ දෘෂ්ටිවාදය හෝ බෙදුම්වාදය ප්‍රවර්ධනය කරන සියලුම කණ්ඩායම් තහනම් කිරීමට ශ්‍රී ලංකා රජය කටයුතු කරයි.

එක්සත් රාජධානිය පදනම් කරගත් බලගතු සංවිධාන ඇතුළු දෙමළ ඩයස්පෝරා කණ්ඩායම් ගණනාවක් රජය විසින් මෑතකදී තහනම් කරන ලදී.

සමහර කණ්ඩායම් 2014 දී තහනම් කරන ලද නමුත් 2015 දී රජය විසින් ලැයිස්තුගත කරන ලදී. කැබිනට් සම ප්‍රකාශක උදය ගම්මන්පිල මහතා කියා සිටියේ එවැනි කණ්ඩායම් හෝ පුද්ගලයින් සමඟ සම්බන්ධ වීමට ශ්‍රී ලංකාව සූදානම් නැති බවය.

ශ්‍රී ලංකාව විදේශගත ප්‍රජාව සමඟ සමීපව කටයුතු කරන නමුත් එල්ටීටීඊයේ දෘෂ්ටිවාදය ප්‍රවර්ධනය කරන ඕනෑම කණ්ඩායමක් හෝ පුද්ගලයෙකු තහනම් කරන බව ගම්මන්පිල මහතා පැවසීය.

එල්ටීටීඊය ශ්‍රී ලංකාවේ තහනම් කර ඇති අතර අපේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව යටතේ බෙදුම්වාදය තහනම් කර තිබේ. යනුවෙන් ඔහු පැවසුවේය. ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ විදේශයන්හි දෘෂ්ටිවාදය ඉදිරිපත් කරන ඕනෑම කෙනෙකුට සහ බෙදුම්වාදය ප්‍රවර්ධනය කරන ඕනෑම කෙනෙකුට තහනම් කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.