රටපුරා පොල්තෙල් පරීක්ෂාවට

වෙළදපොලේ ඇති පොල්තෙල්වල පිළිකා කාරක රසායනික ද්‍රව්‍ය ඇත් දැයි සොයා බැලීම සදහා සාම්පල 100ක් මේ වන විට පරීක්ෂණ සඳහා යොමු කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබද අධිකාරිය පවසයි.

මෙලෙස පරික්ෂා කිරීම් දිගටම සිදුවන අතර පිළිකා කාරක අඩංගු බවට අනාවරණය වූ ආනයනික පොල්තෙල් ගබඩා කර ඇති ගබඩා තුනකට ඊයේ මුද්‍රා තබා ඇත.

පොල් සංවර්ධන මණ්ඩලය ඇතුලු ආයතන කිහිපයක් වෙත ඒවා ලබා දී ඇති බවත් පරීක්ෂණ වාර්තා කඩිනමින් ලබා ගැනීමට කටයුතු කරන බව අධිකාරිය පවසයි.

මෙරටට ආනයනය කළ පොල්තෙල් බහාලුම් 13ක ඇෆ්ලටොක්සින් නම් පිලිකා කාරක අඩංගු බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ආහාර ආරක්ෂණ ඒකකය ඉකුත්දා තහවුරු කළ අතර පාරම්පරික පොල්තෙල් නිෂ්පාදකයින් දිගින් දිගටම පැවසුවේ මෙම විස පොල්තෙල් මේ වන විටත් වෙළද පොලට නිකුත් වී ඇති බවය.

ඒ අනුවයි පොල්තෙල් තොග වශයෙන් අලෙවි කරන ව්‍යාපාරික ස්ථානවලින් සාම්පල ලබාගැනීමට පාරිභෝගික අධිකාරිය කටයුතු කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.