ශ්‍රී ලංකාවේදී අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවරයින් 54 දෙනා නිදහස් කරයි

ශ්‍රී ලංකා මුහුදේ දඩයම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් මේ සතියේ නාවික හමුදාව විසින් අත්අඩංගුවට ගත් ඉන්දීය ධීවරයින් 54 දෙනා නිදහස් කර තිබේ.

ශ්‍රී ලංකා නිලධාරීන් ඊයේ (සිකුරාදා) ධීවරයින් 40 දෙනෙකු සහ අද (සෙනසුරාදා) ධීවරයින් 40 දෙනෙකු නිදහස් කර ඇත.

නාවික හමුදාව විසින් ඉන්දියානු ධීවරයින් 54 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන බෝට්ටු පහක් මේ සතියේ ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ රඳවා තබා ගෙන තිබේ.

මෙම අත්අඩංගුවට ගැනීම බදාදා උතුරු මුහුදේ වෙනම ප්‍රදේශවල සිදු කළ බව ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව පවසා තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.