කොළඹ වරාය නගරය සඳහා තවමත් විධිමත් ආරක්ෂක සැලැස්මක් නැහැ

කොළඹ වරාය නගරය සඳහා ආරක්ෂක සැලැස්මක් පිළිබඳව තවමත් සාකච්ඡා කර නොමැති බව බලධාරීහු පවසති. කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය සඳහා ආරක්ෂක සැලැස්මක් තවම අවසන් කර නොමැති බව කොළඹ පැවති සාකච්ඡාවකදී අනාවරණය විය.

ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය පැවසුවේ වරාය නගරය තුළ ජාතික ආරක්ෂාව සඳහා ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශයක් තිබිය යුතු බවයි. ත්‍රිවිධ හමුදාව, පොලිසිය, ගිනි නිවන භටයින් යනාදිය ඊට ඇතුළත් විය.

ප්‍රධාන කරුණක් ලෙස, වර්තමාන අධිකාරියේ එන්නත පිරවීම සඳහා දියකඩනය ක්‍රියාත්මක කිරීම හා නඩත්තු කිරීම සඳහා වගකිවයුතු අධිකාරියක් වෙන් කිරීමේ අවශ්‍යතාව ප්‍රකාශ කරන ලදී.

ජාතික ආරක්ෂක අධ්‍යයන ආයතනය (අයිඑන්එස්එස්) මාර්තු 26 වන දින ආයතන පරිශ්‍රයේ දී ත්‍රිවිධ හමුදා, ශාස්ත්‍රීය රාජ්‍යතාන්ත්‍රික ක්ෂේත්‍රවල මෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ විශේෂවේදීන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් ප්‍රසිද්ධ දේශනයක් පවත්වන ලදී.

පෝර්ට් සිටි නීති සම්පාදනය පිළිබඳ 2021 මාර්තු 24 වන දින කැබිනට් අනුමැතිය ලැබීමෙන් පසු කොළඹ වරාය ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳ පළමු සාකච්ඡාව ලෙස මෙම උත්සවය සලකුණු විය.

ඒ අනුව, මෙම සාකච්ඡාවේදී විවිධ පාර්ශවකරුවන්ගේ සාකච්ඡාව පුළුල් ලෙස අරමුණු කළේ වරාය නගරය පිහිටුවීමට අදාළ සමකාලීන හා අනාගත ගැටළු විසඳීම සඳහා අදාළ බලධාරීන් ජාතික ආරක්ෂාව සහතික කිරීම සමඟ සම්බන්ධ විය යුතු ආකාරය පිළිබඳවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.