අවි ආයුධ පුහුණුව ලබා දුන් මද්‍රසා පාසල් ගුරුවරු දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට

පාසල් සිසුන්ට අවි ආයුධ පුහුණුව ලබාදීමේ චෝදනාවට මද්‍රසා පාසල් ගුරුවරු දෙදෙනෙකුව අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඔවුන්ව අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා නීතිපතිවරයා විසින් උපදෙස් ලබා දී ඇත.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පුත්තලමේදී මෙලෙස අත්අඩංගුවටගෙන තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.