60% වට්ටම් සහිතව “බාගෙන්” පොත් ප්‍රදර්ශනය

BARGAIN BOOK FAIR විශේෂ පොත් ප්‍රදර්ශනය මාර්තු 20 සිට 30 දක්වා නාරහේන්පිට රාජවාස පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

ශ්‍රී ලංකා පොත් ප්‍රකාශකයන්ගේ සංගමය සහ රාජ්‍ය වාණිජ නීතිගත සංස්ථාව එක්ව සංවිධාන කරනු ලබන “බාගෙන්” පොත් ප්‍රදර්ශනය මාර්තු 20 වන දින සිට මාර්තු 30 දක්වා සෑම දිනකම උදෑසන 10.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා නාරහේන්පිට ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන “රාජවාස” පරිශ්‍රයේදී පැවැත්වේ.

දිවයිනේ ප්‍රමුඛතම පොත් ප්‍රකාශකයන් සහභාගි වන මෙම ප්‍රදර්ශනයේදී පාසල් සිසුන් සඳහා 20% සිට 60% දක්වා දැවැන්ත මිළ අඩු කිරීම් යටතේ අභ්‍යාස පොත්, පාසල් උපකරණ ඇතුළු සිංහල, දෙමළ, ඉංග්‍රීසී භාෂාවෙන් රචිත ත්‍රෛභාෂා ග්‍රන්ථද මිළදී ගැනිමේ හැකියාව ඇති බව වෙළෙඳ අමාත්‍යංශය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.