පස්සර අනතුරේ වගකීම ආණ්ඩුව භාරගත යුතු බව ශාන්තිනි කියයි

වගකීම් පහර හරිමින් , කල් මරමින් කටයුතු කළ දේශපාලන නායකයින් සහ නිලධාරීන් හේතුවෙන් අසරණ මිනිසුන් 15 දෙනෙකුට දිවි අහිමිවූ බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ ලක්වනිතා පෙරමුණේ හිටපු සභාපති ශාන්තිනි කෝන්ගහගේ මහත්මිය පවසයි. එමනිසා අනතුරේ වගකීම සම්පුර්ණයෙන් ආණ්ඩුව විසින් දැරිය යුතු බවද සඳහන් කළාය.

ආණ්ඩුවේ ජනතා විරෝධි වැඩපිළිවෙලට එරෙහිව නැගී සිටින්නට කොන්ද පණ ඇති කාන්තාවන් දෙතුන් දෙනෙකු හෝ සිටීම පිළිබඳ තම සතුටුවන බවත්, ඔවුන් තනි නොකරමින් දේශපාලන භේදයකින් තොරව ඔවුන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් තමා ඇතුළු කාන්තා බලවේග සියල්ල එකට එක්වන බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ලක්වනිතා පෙරමුණේ හිටපු සභාපති ශාන්තිනි කෝන්ගහගේ මහත්මිය කලම්බෝ ගැසට් වෙත පැවසුවාය.

ලක්වනිතා පෙරමුණ සියලු කාන්තාවන් වෙනුවෙන් සටන් කරන බවත් මේ වන විට දේවානි ජයතිලක මහත්මියට එරෙහිව ආණ්ඩුවේ මැති ඇමතිවරුන් අපහාස උපහාස සහ බිය වැද්දවීම් සිදු කිරීමට පටන් ගෙන ඇති බවත් කෝන්ගහගේ මහත්මිය පැවසුවාය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.