ලංකාවේ සමෘද්ධිය රඳා පවතින්නේ මානව හිමිකම්වලට ගරු කිරීම මත බව එක්සත් ජනපදය පවසයි

එක්සත් ජනපදය පවසන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ දීර්ඝ කාලීන ආරක්ෂාව සහ සමෘද්ධිය රඳා පවතින්නේ අද මානව හිමිකම්වලට ගරු කිරීම සහ අනාගතය සඳහා සාමය හා සංහිඳියාව සඳහා කැපවීම මත බවය.

ජනවාර්ගික හා ආගමික සුළුතරයන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ලෙස එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන නියෝජ්‍ය ප්‍රකාශිකා ජාලිනා පෝටර් සඳහන් කළේ එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් ප්‍රවර්ධනය කිරීමේ යෝජනාවක් සම්මත කළ බවයි.

එක්සත් ජනපදය මෙම යෝජනාවට සම අනුග්‍රහය දැක්වූ අතර ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව සමඟ එක්ව ජනවාර්ගික හා ආගමික සුළුතරයන්, මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කරන්නන් සහ සිවිල් සමාජ ක්‍රියාකාරීන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ලෙසත් එහි අතීතය ආමන්ත්‍රණය කිරීම සඳහා විශ්වසනීය හා අර්ථවත් පියවර ගන්නා ලෙසත් ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඉල්ලා සිටී. ප්‍රතිසන්ධානය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සහ එහි සියලු ජනතාවට යුක්තිය සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් සහතිකකල යුතු බවද ඇය පැවසුවාය.

මෙම යෝජනාව මගින් මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ වාර්තාකරණ අවශ්‍යතා පුළුල් කරන අතර අනාගත වගවීමේ ක්‍රියාවලීන් සඳහා සාක්ෂි එක්රැස් කර සංරක්ෂණය කිරීමේ වරමක් ද ඇතුළත් වන අතර පසුගිය වසර තුළ ඇති වූ ප්‍රවණතා පිළිබඳව කනස්සල්ල පළ කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.