ලංකාව පිළිබඳ විමර්ශකයින් පත් කිරීමට OHCHR සුදානම් වේ

ඊස්වරන් රත්නම්

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් කාර්යාලය (OHCHR) ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ නීති උපදේශකයින් සහ අපරාධ පරීක්ෂකයින් පත් කිරීමට නියමිතය.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් ඊයේ (අඟහරුවාදා) ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ යෝජනාව සම්මත වීමෙන් පසුව ශ්‍රී ලංකාව සමීපව අධීක්ෂණය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට සැලසුම් කර ඇත.

ඒ අනුව OHCHR ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීම සඳහා නව සේවකයින් 12 දෙනෙකු බඳවා ගැනීමට ද අපේක්ෂා කරයි. ඔවුන් අතර ජාත්‍යන්තර අපරාධ යුක්තිය පිළිබඳ අත්දැකීම් ඇති නීති උපදේශකයින් සහ, හෝ කණ්ඩායම සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ තොරතුරු හා සාක්ෂි එකතු කිරීමේ උපාය මාර්ග අධීක්ෂණය කිරීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ සහ නඩු පැවරීම්, විශ්ලේෂකයින්, විමර්ශකයින් දෙදෙනෙකු, මානව හිමිකම් නිලධාරීන් සහ වින්දිත සහායක නිලධාරීන් වේ.

ප්‍රතිසන්ධානය හා වගවීමේ ප්‍රගතිය ඇතුළුව ශ්‍රී ලංකාවේ මානව හිමිකම් තත්ත්වය පිළිබඳ අධීක්ෂණය සහ වාර්තාකරණය වැඩි දියුණු කරන ලෙස යෝජනාව මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයෙන් ඉල්ලා තිබේ.

එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් මහ කොමසාරිස් මිෂෙල් බැචෙලෙට් සිය හතළිස් අටවන සැසියේදී මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට වාචික යාවත්කාලීන කිරීමක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත්, එහි හතළිස් නවවන සැසියේදී ලිඛිත යාවත්කාලීන කිරීමක් සහ වගවීම ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා තවත් විකල්ප ඇතුළත් පුළුල් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් දැනුම් දී තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.