සිංහරාජේ ගැන විශේෂ කතාවක්

වර්තමානයේ කතාබහකට ලක් වන සිංහරාජ වනාන්තරය ආශ්‍රිත වලංකන්ද හඳපාන් ඇල්ල අතර බෝටියතැන්න ප්‍රදේශය ආශ්‍රිත ගැටලුව පිළිබඳ අන්තර් අමාත්‍යාංශ නිලධාරීන් අතර සාකච්ඡාවක් පවත්වා ඇත.

මෙහිදී වනජීවී, වන සංරක්ෂණ, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, පරිසර අමාත්‍යාංශය, ඉඩම් ප්‍රතිසංස්කරණ කොමිසම, ගැටළු ඇති ප්‍රදේශයට අදාළ සියලුම ප්‍රාදේශීය ලේකම් වරුන්, දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන්,ග්‍රාම නිලධාරීවරුන් සහ පරිසරවේදීන් මෙම ගැටළුව පිළිබඳව කරුණු දක්වා ඇත.

එහිදී අදහස වූයේ මෙම ප්‍රදේශයට අයත්වන රජයේ හා පෞද්ගලික ඉඩම්වල ඔප්පු පිලිබදව නිසි පර්යේෂණයක් කර රජයට පවරා ගැනීමේ හැකියාව පිළිබඳ බද වාර්තාවක් ලබාගත යුතු බවයි . එලෙස පවරාගැනීමෙන් පසු එම ඉඩම් ලෝක උරුම සිංහරාජයට ලබාදීම උදෙසා අවශ්‍ය කටයුතු කරන ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් දුණි.

පසුගිය ආණ්ඩුවේ පරිසර ඇමැති මේ වෙනුවෙන් ක්‍රියාත්මක වුවද එය ඉතා මන්දගාමී තත්වයෙන් ක්‍රියාත්මක වී ඇති බව අනාවරණය විය.

මෙහි ආයතන අතර සම්බන්ධතාවයේ අඩුවක් පවතින බවත් වළං කන්ද සහ හඳපාන් ඇල්ල යන ප්‍රදේශ ජල පෝෂක ප්‍රදේශ බැවින් ඒවා සංරක්ෂණය කල යුතු අතර සිංහරාජ වනාන්තරයේ වෙසෙන අලි දෙදෙනා ගැවසෙන මෙම ප්‍රදේශය ඔවුන්ගේ ආරාක්ෂාව වෙනුවෙන් සිංහරාජ වනාන්තරයට එකතු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය පියවර කඩිනමින් ගන්නා ලෙස නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදුණි. මේ සඳහා විශේෂඥ වෛද්‍ය අනිල් ජාසිංහ මහතා ඇතුළු නිලධාරීන්, පරිසරවේදීන් රැසක් සහභාගී විය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.