ටයර් මාරු කිරීමට සහන කාලයක්

ගෙවී ගිය ටයර් සහිතව ධාවනය කරන රථ වාහන රියදුරන්ට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී ඔවුන්ට නව ටයර් රථ වාහන සදහා යෙදවීමට සහන කාලයක් ලබාදීමට පොලීසිය තීරණය කර ඇත.

වෙළදපොල තුළ ටයර් හිඟයක් පැවතීම හේතුවෙන් ඒ ඒ රථ වාහනවලට සරිලන ටයර් වෙළදපොල තුළ නොමැති බව සදහන් වීමෙන් මේ තීරණය ගෙන ඇත.

අවශ්‍ය ටයර් වෙළදපොලට නිකුත් කිරීමෙන් පසු මෙම නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන ලෙසයි සමස්ථ ලංකා රියදුරු පාසැල් හිමියන්ගේ ජාතික සංගමය ද ඉල්ලීමක් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.