අවුරුදු සමයට සහන මල්ලක්

අත්‍යාවශ්‍ය ආහාර ද්‍රව්‍ය 10 කින් සමන්විත එම සහන මල්ල රුපියල් දහසක මිලකට අලුත් අවුරුදු සමයේ පාරිභොගිකයින්ට සහන සැලසීමේ අරමුණෙන් සතොස ශාඛා ජාලය හරහා සහන මල්ලක් ලබා දීමට පියවර ගෙන ඇත.

මෙම සහන මල්ල අප්‍රේල් මස 01 වන දින සිට සතොස ශාඛා මගින් ලබාගත හැකි බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසයි.

සහල්, පිටි, සීනි, පරිප්පු හාල්මැස්සන් යන ආදි අත්‍යාවශ්‍ය පරිභෝජන භාණ්ඩ 10ක් මෙම සහන මල්ලට අයත්වේ. එමෙන්ම හිඟයකින් තොරව අත්‍යාවශ්‍ය පාරිභෝජන භාණ්ඩ 27ක් බෙදා හැරීම සඳහා සතොස සක්‍රීය දාවකත්වයක් ලබාදෙන බවද අමත්‍යවරයා පැවසුවේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.