ලංකාවේ බුර්කාව තහනම් කිරීමට දකුණු අප්‍රිකාව මැදිහත් වේ

බුර්කාව තහනම් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ පියවර සම්බන්ධයෙන් දකුණු අප්‍රිකාවේ මැදිහත්වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.

ඉන්දියාවේ The Press Trust වාර්තා කරන්නේ, බුර්කාව තහනම් කිරීම සහ ඉස්ලාමීය පාසල් සිය ගණනක් වසා දැමීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ යෝජිත තහනමට මැදිහත් වන ලෙස දකුණු අප්‍රිකානු මුස්ලිම් සංවිධාන දකුණු අප්‍රිකාවේ විදේශ ඇමතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇති බවය.

මෙය ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වන හෙයින් සමහර මුස්ලිම් කාන්තාවන් විසින් පැළඳ සිටින සාම්ප්‍රදායික පූර්ණ මුහුණ ආවරණය තම රට විසින් තහනම් කරන බවට ශ්‍රී ලංකා මහජන ආරක්ෂාව පිළිබඳ අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා සති අන්තයේ නිවේදනය කිරීමෙන් අනතුරුව මෙය සිදුවිය.

ශ්‍රී ලංකා විදේශ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශයකින් ඉක්බිතිව මෙම යෝජනාව සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගනු ලබන්නේ උපදේශන හා වැඩිදුර සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසුව පමණක් බව පැවසීය.

දකුණු අප්‍රිකාවේ එක්සත් උලමා කවුන්සිලය (යූසීඑස්ඒ) මේ සම්බන්ධයෙන් මැදිහත් වන ලෙස දකුණු අප්‍රිකාවේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා හා සහයෝගීතා අමාත්‍ය නලෙඩි පන්ඩෝර්ගෙන් ඉල්ලා තිබේ.

ආදාහනය කිරීම තහනම් කරන මුස්ලිම් අවශ්‍යතා උල්ලංගනය කරමින් මුස්ලිම්වරුන් ද ආදාහනය කළ යුතු යැයි ශ්‍රී ලංකාව තීරණය කළ විට යූසීඑස්ඒ මීට පෙර ද එවැනි මැදිහත් වීමක් ඉල්ලා ඇත.

“වෙනත් ආගමික කණ්ඩායම්ද ඔවුන්ගේ ආගමික ඉගැන්වීම් උගන්වන ආයතන ඇති නමුත් ඒවා ඉලක්ක කර ගැනීමට කිසිදු උත්සාහයක් ගෙන නොමැත” යැයි සැම්නෙට් සභාපති ආචාර්ය ෆයිසාල් සුලිමන් සතිපතා පුවත්පතට පවසා ඇති බවද වාර්තා වී ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.