ඊජිප්තුව ලංකාව සමඟ

ඊජිප්තුවේ ජනාධිපති අබ්දෙල් ෆට්ටා අල් සිසි, ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමඟ දුරකථන සංවාදයක් පවත්වා ඇත. එහිදී දෙරටේ සහයෝගීතාව වැඩි දියුණු කිරීම ගැන සාකච්චා කර ඇත.

ඊජිප්තුව විසින් සිදුකරන ලද සංවර්ධන හා ආර්ථික ප්‍රයත්නයන් සැලකිල්ලට ගනිමින් මෙම සහයෝගීතාවයේ වැඩි අවධානය විශේෂයෙන් ආර්ථික හා ඒකාබද්ධ ආයෝජන ක්ෂේත්‍රයන්හි පවතිනු ඇත.

විශේෂයෙන් දෙරට අතර ඉතිහාසික සබඳතා සැලකිල්ලට ගනිමින් විවිධ ජාත්‍යන්තර සංසදවලදී ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සහයෝගීතාව තීව්‍ර කිරීමට ඊජිප්තුව දක්වන උනන්දුව ඔහු සනාථ කර ඇත.

ජනාධිපති රාජපක්ෂ තම පැත්තෙන්, ඊජිප්තුව සමඟ ඇති සුවිශේෂී සබඳතා පිළිබඳව තම රටේ ආඩම්බරය ප්‍රකාශ කළ අතර, සෑම ක්ෂේත්‍රයකම ඊජිප්තුව සමඟ ද්විපාර්ශ්වික සබඳතා ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව දක්වන උනන්දුව අවධාරණය කළේය.

කලාපීය හා ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් ඊජිප්තුව විසින් ඉටු කරන ලද පුරෝගාමී කාර්යභාරය අගය කළ ඔහු, ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ මැද පෙරදිග කලාපයේ ආරක්ෂාව, ස්ථාවරත්වය සහ සාමය ළඟා කර ගැනීම සඳහා රට ඉටුකරන කාර්යභාරය අගය කළේය.

කොරෝනා (COVID-19) වසංගතයට එරෙහිව සටන් කිරීම සහ ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීම ඇතුළු විවිධ ක්ෂේත්‍රවල අත්දැකීම් හුවමාරු කර ගැනීමට දෙරට විසින් දරන උත්සාහයන් පිළිබඳව ද ජනාධිපතිවරුන් දෙදෙනාම සාකච්ඡා කළ බව රාඩි මහතා පැවසීය.

දේශීය හා කලාපීය මට්ටමින් ත්‍රස්තවාදයට එරෙහිව සටන් කිරීමට ඊජිප්තු ගත් උත්සාහයන් මෙන්ම අන්තවාදී මතවාදයන්ට මුහුණ දීමට දරන උත්සාහය ද ජනාධිපති රාජපක්ෂ පැසසුමට ලක් කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.