වතු සමාගම් රු.1,000 වැටුප නොගෙවීම ගැන රජයේ අවධානයට

වැවිලි සමාගම් විසින් දිගින් දිගටම වතු කම්කරුවන් සඳහා දෛනික වැටුප 1,000 නොගෙවුවොත් ඊට රජය පිළිතුරු දීමට රජය සුදානමින් සිටින බව කැබිනට් මණ්ඩල සම ප්‍රකාශක ආචාර්ය රමේෂ් පතිරණ මහතා කියා සිටියේය.

රජය විසින් වතුකම්කරුවන්ට රුපියල් 1000 දෛනික වැටුපක් ලබා දීමට තීරණය කර තිබුණත් වතු සමාගම් එය දිගින් දිගටම ප්‍රතික්ෂේප කරමින් සිටී.

දෛනික වැටුප සම්බන්ධයෙන් බලධාරීන් ගත් තීරණයට අනුව තේ කර්මාන්තය කඩා වැටීමට ඉඩ ඇති බැවින් විකල්ප ගණනාවක් පිළිබඳව සොයා බලමින් සිටින බව වැවිලිකරුවන්ගේ සංගමයේ මාධ්‍ය ප්‍රකාශක රොෂාන් රාජදුරෙයි පසුගිය සතියේ ප්‍රකාශ කර තිබුණේ මෙය සිදු කල නොහැකි බවය.

වතු සමාගම් පාඩු ලබන බවත් දැඩි කප්පාදු ක්‍රියාත්මක කිරීමට ඔවුන්ට බල කරන බවත් රාජදුරෙයි අවධාරනය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.