එන්නත පිළිබඳව WHO ඉල්ලීමක් කරයි

කොවිඩ් 19 මර්දනය සඳහා වන එන්නත්කරණ වැඩසටහන නොනවත්වා ඉදිරියට ගෙන යන ලෙස ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ලොව රටවලින් ඉල්ලිමක් කරයි.

රුධිර කැටි ගැසීම් පිළිබඳ සිදුවීම් වාර්තාවීමත් සමග ලොව රටවල් කිහිපයක් ඔක්ස්ෆර්ඩ් ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත ලබා දීම අත්හිටුවීමට තීරණය කිරිමත් සමග ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය මෙම ඉල්ලිම කරනු ලබයි.

ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය වැඩිදුුරටත් කියා සිටින්නේ   මේ වනවිටත්  වාර්තාවල අන්තර්ගතයන් විමර්ශනය කරමින් සිටින බවෙත් එන්නත සහ රුධිර කැටි ගැසීම අතර සම්බන්ධයක් ඇති බවට මෙතෙක්  තහවුරු වී නොමැති බවයි.

මෙම සිදුවීම් පිළිබඳ පූර්ණ අවබෝධයක් ලබා ගත් වහාම, සොයාගැනීම් සහ වර්තමාන නිර්දේශයන්හි කිසියම් වෙනස්කමක් සිදු වන්නේ, නම් ඒ පිළිබඳව වහාම ජනතාව දැනුවත් කරන බව ද ඔහු පවසා ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.