අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂන කොළඹදී

අහඹු ලෙස PCR පරීක්ෂාව අද කොළඹ ප්‍රදේශයේ සිදු කර ඇත. කොරෝනා වෛරසය සඳහා විශාල පිරිසක් පරීක්ෂාවට ලක් කරනු දක්නට ලැබිණි.

ප්‍රධාන වශයෙන් කොළඹ සහ බටහිර පළාතේ අනෙකුත් ප්‍රදේශවල විශාල එන්නත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මෑතකදී දියත් කිරීමෙන් පසුව මෙම පරීක්ෂණය සිදු කෙරේ.

මේ අතර, කොළඹ මහ නගර සභාව (සීඑම්සී) ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා COVID-19 එන්නත ලබා ගැනීම සඳහා නව විද්‍යුත් ක්‍රමවේදයක් හඳුන්වා දී ඇත.

වයස අවුරුදු 60ට වැඩි කොළඹ නගර සීමාවේ පදිංචි ජ්‍යෙෂ්ඨ පුරවැසියන් සඳහා කොවිඩ් -19 එන්නත ලබාගැනීමට නොමිලයේ වේලාවක් වෙන්කරවා ගැනීමට අවස්ථාව සලසා දී තිබේ.

ඒ අනුව කොළඹ මහ නගර සභා වෙබ් අඩවිය වන www.colombo.mc.gov.lk හෝ echanelling.com වෙබ් අඩවියට හෝ පිවිසීමෙන් වේලාවක් වෙන්කරගත හැකිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.