මෙරට බුර්කාව පමණක් නොව නිකාබ් තහනම්

වෛශනී වෙල්රාජ්

මෙරට බුර්කාව පමණක් නොව නිකාබ් තහනම් කළ යුතු බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය රියර් අද්මිරාල් (විශ්‍රාමික) වෛද්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවේ බුර්කාව පැළඳීම තහනම් කිරීම සඳහා අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කරන ලද කැබිනට් පත්‍රයට නිකාබ් ද ඇතුළත් වන බව වීරසේකර කොළඹ ගැසට් පත්‍රයට පැවසීය.

නිකාබ් ඇස් හැරුණු විට එය පැළඳ සිටින අයගේ මුහුණ ආවරණය කරන අතර බුර්කාව ඇස් ද ඇතුළුව පැළඳ සිටින අයගේ මුළු මුහුණම ආවරණය කරයි.

අමාත්‍ය වීරසේකර මහතා පැවසුවේ ඉදිරිපත් කර ඇති කැබිනට් පත්‍රය මගින් මුහුණේ වැස්ම පැළඳීම තහනම් කර ඇති අතර එම නිසා ඒ දෙකම ඇතුළත් වන බවය.

එබැවින් ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් නිකාබ් සහ බුර්කාව තහනම් කිරීමට තීරණයක් ගත් බව ඔහු පැවසීය.මෙම කැබිනට් පත්‍රය මගින් ඉල්ලීම මත ප්‍රසිද්ධියේ ඉවත් කළ නොහැකි මුහුණු ආවරණ පැළඳීම තහනම් කිරීමට උත්සාහ කරන අතර එයට බුර්කාව සහ නිකාබ් ද ඇතුළත් ය.

හඳුනා ගැනීම සහ ආරක්ෂක අවශ්‍යතා සඳහා කරන ලද ඉල්ලීම් මත වෙස් මුහුණු ආවරණ සහ සම්පූර්ණ මුහුණ හිස් ආවරණ ප්‍රසිද්ධියේ ඉවත් කළ හැකි නමුත් ආගමික ඇඳුම් ඉවත් කිරීම ප්‍රසිද්ධියේ කළ නොහැකි බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මෙම තහනම පිළිබඳ කැබිනට් පත්‍රයට අත්සන් තබා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය සඳහා ඉදිරිපත් කර ඇති බව අමාත්‍ය සරත් වීරසේකර මහතා පැවසීය. කැබිනට් මණ්ඩලයේ මීළඟ රැස්වීම සඳහා වන න්‍යාය පත්‍රයට එය ඇතුළත් කරන බවත් එහිදී සාකච්ඡා කර අවසන් තීරණයක් ගන්නා බවත් ඔහු පැවසීය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.