කොළඹ නුවර මාර්ගයේ දැඩි රථවාහන තදබදයක්

යක්කල, රෑනගල 14 හංදිය ආසන්නයේ ලොරි රථයක් පෙරළී ගොස් ඇත.

කොළඹ නුවර ප්‍රධාන මාර්ගයේ කොළඹ දෙසට ගමන් කළ ලොරි රථයක් එලෙස පෙරළී ගොස් ඇති අතර අදාල කටයුතු සිදු කරන බව පොලිසිය පවසයි.

මේ හේතුවෙන් දැඩි මාර්ග තදබදයක් හටගෙන ඇති බව වාර්තා වේ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.