අසාද් සාලි සිදුවීම පරීක්ෂණ කිරීමට පංච කණ්ඩායමක්

ජාතික සමගි පෙරමුණේ නායක අසාද් සාලි විසින් සිදු කරනු ලැබූ, මුස්ලිම් නීතිය කිසිසේත් වෙනස් කළ නොහැකි බවට වූ ආන්දෝලනාත්මක ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇත.

ඒ අනුව ඒ සදහා නිලධාරීන් 5 දෙනෙකුගෙන් යුත් කණ්ඩායමක් පත් කර ඇත.

සහකාර පොලිස් අධිකාරීවරයෙකුගේ ප්‍රධානත්වයෙන් යුත් නිලධාරීන් 5 දෙනෙකුගෙන් සමන්විත කණ්ඩායමක් ඒ සඳහා අනියුක්ත කර ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.