ඇමසන් වෙළඳ දැන්වීම පිළිබඳව එක්සත් ජනපද රජයට ශ්‍රී ලංකාව දැනුම් දෙයි

ඇමසන් වෙබ් අඩවියේ පළ වූ දැන්වීමක් පිළිබඳව ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජනපද රජයට දැනුම් දී තිබේ.

වොෂිංටන්හි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වොෂිංටන්, සියැටල් හි ඇමසන් ප්‍රධාන කාර්යාලයට දැනුම් දීමට පියවර ගත්තේය. ජාතික ධජයේ රූපය වාණිජ සැරසිලි අරමුණු සඳහා භාවිතා කිරීමට විරෝධය දක්වමින් එලෙස දැනුම් දී ඇත.

මෙය ද ශ්‍රී ලංකා රජයේ බුද්ධිමය දේපළ අයිතිවාසිකම් උල්ලංගනය කිරීමක් බව සඳහන් කළ බව තානාපති කාර්යාලය පැවසීය. තානාපති කාර්යාලය ඇමසන් සමාගමෙන් ඉල්ලා ඇත්තේ අදාළ වෙළඳ භාණ්ඩ වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ඊ වාණිජ්‍ය වේදිකාවලින් ඉවත් කරන ලෙසටය.

මීට අමතරව, එක්සත් ජනපද වාණිජ දෙපාර්තමේන්තුව, එක්සත් ජනපද වෙළඳ නියෝජිත කාර්යාලය සහ එක්සත් ජනපද රාජ්‍ය දෙපාර්තමේන්තුවේ අදාළ අංශය වෙත තත්ත්වය දැනුම් දීමට තානාපති කාර්යාලය පියවර ගෙන තිබේ.

තානාපති කාර්යාලය පැවසුවේ මේ සම්බන්ධයෙන් සිදුවන වර්ධනයන් අධීක්‍ෂණය කරමින් සිටින අතර, අදාළ නිෂ්පාදන අන්තර්ජාලය හරහා වෙළඳාම් කිරීම අත්හිටුවීමේ අරමුණින් ඇමසන් සමාගම සහ අදාළ එක්සත් ජනපද රජයේ බලධාරීන් සමඟ සම්බන්ධ වීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා බවයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ කුණාටුවක් ඇති කළ ශ්‍රී ලංකා ධජ දොර වෙළඳ දැන්වීම දැනටමත් ඇමේසන් වෙතින් ඉවත් කර ඇත. චීනයේ නිෂ්පාදිත “ස්ලිප් නොවන දොරකඩ” මත ශ්‍රී ලංකා ධජයක රූපය අනිසි ලෙස භාවිතා කිරීම පිළිබඳව දැනගත් බව බීජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

තොරතුරු ලැබුණු වහාම තානාපති කාර්යාලය චීනයේ විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට දැනුම් දී ශ්‍රී ලංකා ධජය අනිසි ලෙස භාවිතා කරමින් දොර ආවරණ සහ එවැනි නිෂ්පාදන නිෂ්පාදනය නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස ඉල්ලා සිටියේය. ශ්‍රී ලංකා ජාතික ධජය සහිත පාපිස්නා සහ පාවහන් වෙළෙඳ දැන්වීම් amazon වෙබ් අඩවියෙන් ඉවත් කර තිබේ. බීජිංහි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් මේ බව සඳහන් කර ඇත.

චිනයේ බිජින් අගනුවර පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් කියා සිටින්නේ ශ්‍රී ලංකා ධජය අනිසි ලෙස භාවිත කරමින් පාවහන් සහ පාපිසි නිෂ්පාදනය වහාම නතර කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙස චීන රජය විසින් අදාල වෙබ් අඩවියේ වෙත දැනුම් දුන් බවය. ශ්‍රී ලංකා ධජය සහිතව ඕනෑම භාණ්ඩයක් නිෂ්පාදනය කිරීම විකිණීම අත්හිටුවීම සඳහා ඒ පිළිබඳව සමීපව අධීක්ෂණය කරමින් චීන බලධාරීන් ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා බවත් බීජිං හි පිහිටි ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය සඳහන් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.