කොරෝනාවෙන් ගොඩ ගිය මල් අපනයනකරුවෝ ඩොලර් මිලියන 12ක් උපයයි

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය හමුවේ වුවද මල් අපනයන කර්මාන්තයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 12ක ආදායමක් පසුගිය වසරේදී (2020) මෙරට ලැබී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා අපනයන මණ්ඩලය පවසයි.

එම වසරේදී මල් අපනයන කර්මාන්තයෙන් වැඩිම ආදායමක් මෙරටට ලැබී ඇත්තේ නෙදර්ලන්තයෙන් වන අතර එම ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන3කි.

2019 වසරේදී මල් අපනයනයෙන් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 17ක ආදායමක් මෙරටට ලැබී ඇති අතර එය 2020 වර්ෂයට වඩා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන පහක වැඩි වීමකි.

2010 වසරේ සිට 2020 දක්වා ගත වූ කාලයේ වැඩිම ආදායමක් මල් අපනයනයෙන් මෙරටට ලැබී ඇත්තේ 2019 වසරේ වන අතර දෙවනුවට ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 16ක ආදායමක් ලැබී ඇත්තේ 2016 වසරේදීයි.

මෙරටින් මල් අපනයනය සිදුකරන ප්‍රධාන පෙළේ රටවල් අතරට ජපානය, සෞදි අරාබිය, මාලදිවයින, එංගලන්තය, ඔස්ට්‍රේලියාව, ජර්මනිය සහ තායිලන්තය ඇතුළත් වෙයි.

ඕකිඩ්, කානේෂන් සහ රෝස වැනි මල් වර්ග ප්‍රධාන වශයෙන් අපනයනය කරන මල් ගණයට අයත් වෙන බව අපනයන මණ්ඩලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.