ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ විවිධාන නැවත සලකා බැලේ

ඊස්වරන් රත්නම්

ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ (පීටීඒ) විධිවිධාන නැවත සලකා බැලීමට නියමිත බව රජය මානව හිමිකම් පිළිබඳ මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයට දැනුම් දී ඇත.

වාර්තාවට ශ්‍රී ලංකාව දැක්වූ ප්‍රතිචාරය එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර තිබේ. සම්පූර්ණ ප්‍රතිචාරය අන්තර්ජාලය හරහා ප්‍රකාශයට පත් කරන ලෙස ඉල්ලා ශ්‍රී ලංකාව එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලයට ලිපියක් යවා තිබුණි.

ඒ අනුව, ඔවුන් විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද ප්‍රතිචාරයේ දී, රජය විසින් ත්‍රස්ත මර්දන පනත් කෙටුම්පත සම්මත කර නොගත් බවත්, පාර්ලිමේන්තුවේ ජාත්‍යන්තර සබඳතා පිළිබඳ ආංශික අධීක්ෂණ කමිටුව ඇතුළු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ අදහස් සැලකිල්ලට ගෙන එය ඉල්ලා අස්කර ගත් බවත්, ආගමික නායකයින් , වෘත්තීය සමිති, ශිෂ්‍ය සංවිධාන, සිවිල් සමාජ කණ්ඩායම් සහ මහජන සංවිධාන මේ අවස්ථාවේ දී එවැනි නීති අනවශ්‍ය බවත් සදහන් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, සංවර්ධනය හා ප්‍රතිසන්ධානය යන අංශයන්හි ප්‍රගතිය පිළිබඳව ත‍්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනතේ විධිවිධාන නැවත සලකා බැලීමට අදහස් කරන බව රජය පැවසීය.

සමස්තයක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව පවසන්නේ OHCHR හි වාර්තාව වැරදි සහ හෝ සනාථ නොකළ සහ බාහිර ප්‍රභවයන් ද්‍රව්‍ය මත පදනම් වී ඇති අතර, විශ්වීයත්වය, අපක්ෂපාතීත්වය, වාස්තවිකතාව සහ තෝරා නොගැනීම යන මූලධර්මවලට පටහැනි බවය.

(Courtesy Daily Mirror)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.