නාරංගල සංචාරකයින්ට තහනම්

නාරංගල කන්දට ඇතුලුවීම සංචාරකයින්ට තහනම් කර ඇත.ඒ අනුව විධිමත් ක්‍රමවේදයක් සකස් කොට මෙම භූමිය සංචාරකයින් සදහා විවෘත කරන තෙක් නාරංගල කන්ද සංචාරකයින්ට තහනම් ප්‍රදේශයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

කන්ද රක්ෂිතයේ සිදු වු විනාශකාරී සිදුවීම් කිහිපයක් හේතුවෙන් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

ඒ අනුව නැවත විවුර්ත කරන දිනය ඉක්මනින් දැනුම් දෙන බව බදුල්ල දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.