ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා පළමු එන්නත් මාත්‍රාවෙන් 76% ක ආරක්ෂාවක්

ඊස්වරන් රත්නම්

සෞඛ්‍ය බලධාරීන් පවසන්නේ දත්ත පදනම් කරගෙන ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත පුද්ගලයින්ට සියයට 75ක වෛරසයෙන් ආරක්ෂාවක් ලබා දෙන බවය.

ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සංගමය විසින් සංවිධානය කරන ලද සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් වෛද්‍ය පර්යේෂණ ආයතනයේ ප්‍රතිශක්තිකරණ විශේෂවේදී වෛද්‍ය ධනුෂා දසනායක මහතා පැවසුවේ ඇස්ට්‍රාසෙනෙකා එන්නත පළමු වරට පානය කිරීමෙන් පසු පුද්ගලයෙකුට 21 වනදා අතර වෛරසයෙන් ආරක්ෂා විය හැකි බවයි.

දෙවන මාත්‍රාව මුළුමනින්ම ආරක්ෂා කර ගැනීමට අවශ්‍ය වන අතර පළමු මාත්‍රාවෙන් පුද්ගලයෙකුට යම් ආකාරයක ආරක්ෂාවක් ඇති බව අපට පෙනී ගොස් තිබෙනවා යනුවෙන් ඇය පැවසුවාය.

එන්නතේ දෙවන මාත්‍රාව සති 10-12 කින් ලබා දිය යුතුය. වෛද්‍ය ධනුෂා දසනායක මිය කියා සිටියේ එන්නත සඳහා ක්ෂණික ප්‍රතික්‍රියාව සාමාන්‍යයෙන් පැය 48-72 අතර කාලයක් පවතින බවත්, වැඩි වශයෙන් තරුණ අතුරු පරම්පරාව මෘදු අතුරු ආබාධ අත්විඳ ඇති බවත්ය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.