කොවිඩ් සිරුරු භූමදානයට තවත් ස්ථාන 6ක් සලකා බැලේ

කොරෝනා අසාදිතව මිය යන පුද්ගලයින්ගේ සිරුරු භූමදාන කිරීම සඳහා තවත් ස්ථාන හයක් රජය සලකා බලමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

ස්ථාන හයට පුත්තලම් සහ මන්නාරම් යන ප්‍රදේශ ඇතුළත් බව වාර්තා වේ.

කෝවිඩ් භූමදාන කිරීම සඳහා ඉරණතිව් ප්‍රදේශය යෝජනා කර ඇති බව අද පෙරවරුවේ රජය නිවේදනය කළේය.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ තාක්ෂණික කමිටුව විසින් මෙම ඉඩම තෝරාගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.