සියළු දෙනාගේ ජීවත්වීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කරන බවට ජනාධිපති සහතික වෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනාධිපතිවරයා වශයෙන් ගෞරවාන්විතව ජීවත්වීමේ සෑම කෙනෙකුගේම අයිතිය සුරක්ෂිත කිරීමට ඔහු අධිෂ්ඨාන කරගෙන සිටින බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සහතික වෙයි.

වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ලිංගිකත්වය, ජාතිය, ශාරීරික පෙනුම සහ විශ්වාසයන් නොසලකා සෑම කෙනෙකුටම ගෞරවාන්විතව ජීවත්වීමේ අයිතිය ලබා දිය යුතු බව ජනාධිපතිතුමා පැවසීය.

ටුවිටර් සටහනක් තබමින් ජනාධිපතිවරයා පවසන්නේ “අපි ආරම්භ කළ යුත්තේ වයස, ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය, ලිංගිකත්වය, ජාතිය සහ විශ්වාසයන් නොසලකා සෑම කෙනෙකුටම ගෞරවාන්විතව ජීවත්වීමේ අයිතිය සුරක්ෂිත කර ගැනීම බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.