රජය ගම හදමින් රට හදනවා

අශන්ති වරුනසුරිය

ගම්වල ජනයාගේ ශක්තිය දියුණු කිරීමට ගම සංවර්ධනය කල යුතු බවත් ගම හදන්නේ නැතිව රට හදන්න නොහැකි බවත් පවසමින් රජය ඊට අවශ්‍ය නාගරික සංවර්ධනය ඉටු කරමින් සිටින බව ජලසම්පාදන අමාත්‍යය වාසුදේව නානායක්කාර පැවසුවේය.

වැඩකරන ජනතාවට සුවදායි ජිවිතයක් නිරෝගී ජිවිතයක් ලබා දීමට රජය කටයුතු කරන බවද සෞභාග්‍යයෙ දැක්ම යටතේ 2025 වසර වනවිට සැමට පිරිසිදු පාණීය ජලය ලබාදීමට කටයුතු යොදන බව ජලසම්පාදන අමාත්‍යය වාසුදේව නානායක්කාර මහතා පවසුවේය.

ලෝකයේ ඇති හොදම පානය ජලය බවත් ජල ප්‍රශ්න ඇති ප්‍රදේශ හඳුනා ගනිමින් ද ඒ ඒ පෙදෙස් වලට අවශ්‍ය විසදුම් ලබා දෙමින් යන බවද කලම්බෝ ගැසට් අප වෙත අදහස් දක්වමින් අමත්‍යවරයා පැවසුවේය.
විශේෂයෙන් අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ අවගුණ ජලය සහිත ප්‍රදේශද හඳුනාගෙන පිරිසිදු ජලය ජනතාවට ලබා දීමේ වැඩසටහනක් ද මේ වන ක්‍රියාත්මක වේ.

එමෙන්ම අමත්‍යවරයා පැවසුවේ රටට අවශ්‍ය ජලය සොයා දෙන ලෙසට භූවිද්‍යාඥයන්ගේ සමුළුවේදී ඇමති වාසුදේව විද්වතුන්ගෙන් ඉල්ලු බවය. ඒ සඳහා අවශ්‍ය වන සියලු රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දීමට ඇමතිතුමා එකඟ වී තිබේ.
උතුරු මැද පළාත සඳහා ප්‍රති ආස්‍රැත ජල පෙරණ මධ්‍යස්ථාන 350ක් ඉදි කිරීමේ වැඩපිළිවෙළේ ප්‍රථම ප්‍රති ආස්‍රැත ජල පෙරණ මධ්‍යස්ථාන පහ ජනතා අයිතියට පැවරීම ද මේ වන විට සිදු ඇත.

වැඩිවශයෙන් පානිය කල ප්‍රශ්න ඇති අනුරාධපුර පොලොන්නරුව උතුරු නෙගෙනහිර දිස්ත්‍රික්කයේ දුෂ්කර ගම්මාන රැසකට ජාතික ජලසම්පාදන හා ජලාපවාහන මණ්ඩලය මගින් රුපියල් මිලියන 10 ක වියදමින් ඉදි කරන ලද ප්‍රති ආශ්‍රැත ජල පෙරන පද්ධති පහක් ජනතා අයිතියට පත් කෙරිණි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.