දේශීය නිෂ්පාදන කරුවන්ට වාසි ගෙනන වැඩ පිළිවෙලක්

අශන්ති වරුනසුරිය

දේශීය නිෂ්පාදන කර්මාන්ත වැඩිදියුණු කිරීමට අදාලව වැඩසටහන් රැසක් මේ වන විට ක්‍රියාත්මක වන බව වේවැල්, පිත්තල, මැටි, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මයා පවසයි.

ඒ අනුව කර්මාන්තකරුවන් සදහා අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය සහන මිලට සපයා දීම, අමුද්‍රව්‍ය ප්‍රවාහනයේදී ඇති වන නෛතික බාධා ඉවත් කරදීම, ගැනුම්කරුවන් සහ කර්මාන්තකරුවන් අතර අන්තර් සම්බන්ධතාවය ශක්තිමත් කිරීමට සහය දැක්වීම, ශිල්පීන්ට අවශ්‍ය තාක්ෂණික උපකරණ සහන මිලට ලබාදීම, නව තාක්ෂණික පුහුණුව ලබා දීම, මුල්‍යය පහසුකම් සම්බන්ධීකරණය ආදී කටයුතු සුදානම් කරන බව කලම්බෝ ගැසට් අප කල විමසුමට පිළිතුරු දෙමින් රාජ්‍ය අමත්‍යවරයා පැවසුවේය.

පාරම්පරික ගම්මාන ඒකාබද්ධ සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ගම්මාන 4 ක් රු මිලියන 5 බැගින් යොදවා සංවර්ධනය කිරීම සහ එක් ග්‍රාමසේවා කොට්ඨාසයකට එක් ව්‍යවසායකයෙක් බිහි කිරීමේ වැඩපිළිවෙල යටතේ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සදහා නව ව්‍යවසායකයින් 566 දෙනක් බිහි කිරීම ඇතුළු රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය මගින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කය සදහා ක්‍රියාත්මක කරන සැලැස්ම පිලිබදව සභාව දැනුවත් කිරීමක්ද මේ වන විට සිදු වේ.

ඒ යටතේ මැටි කර්මාන්තයේ නිරතවන ශිල්පීන් සදහා අවශ්‍ය වන නව තාක්ෂණික පෝරණු සහ විදුලි සකපෝරු ලබා දීමක් ද රාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු වී ඇත. අමාත්‍යංශ ප්‍රතිපාදන යටතේ රුපියල් මිලියන 1.3 ක මුදලක් මේ සදහා වැය කොට ඇතරාජ්‍ය අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණවීරගේ සංකල්පයට අනුව, වේවැල්, මැටි, පිත්තල, ලී බඩු සහ ග්‍රාමීය කර්මාන්ත ප්‍රවර්ධන රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ මෙහෙයවීමෙන්, විදාතා මධ්‍යස්ථාන මගින් සංවිධානය කරනු ලබන නව ව්‍යවසායකයින් බිහිකිරීමේ වැඩසටහනක් ද සිදු වන බව අමත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පැවසුවේය.

අමාත්‍යාංශය මගින් දැනට සිටින ව්‍යවසායකයින්ටත් ව්‍යවසායකයින් වීමට බලාපොරොත්තුවන අයවලුන්ටත් අවශ්‍ය පුහුණුව, තාක්ෂණය, උපකරණ ලබාදීමට අමාත්‍යවරයා කටයුතු කරන බව ප්‍රකාශ කලේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.