ආණ්ඩුව ජාතිවාදී ගැටළුවක් ඇති කල බව එජාපයෙන් චෝදනාවක්

භුමදානය මුස්ලිම් ජනතාවට පමණක් බලපෑ සිදුවීමක් නොවුණු බවත් වත්මන් රජය එය ජාතිවාදී ගැටලුවක් බවත් කළ බවත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති හිටපු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි.

මේවන විට එක්සත් ජාතික පක්‍ෂයේ වැඩපිළිවෙල සම්බන්දයෙන් ද කලම්බෝ ගැසට් අප ට අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ මේ වන විට පක්ෂය ශක්තිමත්ව ආසන බල මණ්ඩල වල කටයුතු කරගෙන යන බවය. ආසන මට්ටමෙන් පක්‍ෂය කිරීමේ වැඩසටහන් රාශියක් ක්‍රියාත්මක කරන බවද කිසිවිටක එජාපය ප්‍රතිපත්ති පවා නොදෙන බවත් රට පාවා නොදෙන බවත් මතක් කරමින් ඔහු පැවසුවේ නවත්ත එජාපයේ විජයග්‍රාහී වෙනුවෙන් තමන් කැප වන බවය.

එමෙන්ම මානව හිමිකම් කොමිසමේ චෝදනා සම්බන්දයෙන් ද කලම්බෝ ගැසට් අපට අදහස් දක්වමින් ඔහු පැවසුවේ රජය ජාත්‍යන්තරයට විහිළු සපයන බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපති හිටපු අමාත්‍ය වජිර අබේවර්ධන මහතා පවසයි. මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ වගකීම ජාත්‍යන්තර පීඩනයක් ලෙස එල්ලවන තුරු රජයක් කිසිවක් නොකර වෙනත් කතා කියමින් සිටින තත්ත්වයට පත් වීම ජාත්‍යන්තර විහිළුවක් බවයි එක්සත් ජාතික පක්ෂ සභාපතිවරයා කියයි.

මානව හිමිකම් ආරක්ෂා කිරීම රාජ්‍යයක වගකීම සහ වගවීම බව පෙන්වා දෙන වජිර අබේවර්ධන මහතා වැඩි දුරටත් පවසනේ ජාත්‍යන්තර බලපෑම් සහ පීඩනය වැඩිවෙන තුරු හිඳ මානව හිම්කම් ආරක්ෂා කිරීම සම්බන්ධයෙන් තීරණ ගැනීමට තරම් රජය බංකොලොත් වී ඇති බවය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.