දියමත පාවෙන සංචාරක හෝටලයේ වැඩ අවසන්

රුපියල් මිලියන 500ක් පමණ වැය කරමින් ලොව පළමු දියමත පාවෙන සංචාරක හෝටල් සංකීර්ණයේ ඉදිකිරීම් අවසන් කර ඇත.

වඩාත් ආකර්ශනීය මෙම හෝටල් සංකීර්ණය මේ වන විට ලොවපුරා ජනතාවගේ දැඩි ආකර්ෂණයට මෙන්ම කතා බහට ලක්ව තිබේ. සියලු ඉදිකිරීම් සිදුකර ඇත්තේ පරිසර හිතකාමි හරිත සංකල්පයකට අනුකූලවයි.

ජර්මනිය, ප්‍රංශය හා ඉතාලි සංචාරකයන් පිරිසක් අද එහි චාරිකාවක නිරත වී ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය පවසයි. වසර ගණනාවක සිට මැටි කපා අත්හැර දමා තිබූ අක්කර 200ක පමණ ප්‍රදේශයක දියමත පාවෙන හෝටලය ඉදිකර තිබේ.

බෝලගල ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති මෙහි පිහිනුම් තටාකයක්, කාමර අවන්හල් ඇතුළු සියලු ඉදිකිරීම් දියමත පාවෙන අයුරින් සකස්කර තිබේ. හෝටලය කාමර 50කින් සමන්විතයි. කාමර වෙත ගමන් ගන්නා මාර්ගය සකස් කර ඇති කොරිඩෝව දෙපස එළවළු හා පළතුරු වගා කෙරේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.