නිරෝධායන නීති කැඩූ තවත් පිරිසක් අත්අඩංගුවට

පසුගිය පැය 24ක කාලය තුළ නිරෝධායන රීතින් කඩමින් මුහුණු ආවරණ නොපැලඳීම සහ දුරස්ථභාවය පවත්වා නොගැනීම් සම්බන්ධයෙන් පුද්ගලයින් 25 දෙනෙකු අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඔක්තෝබර් මස 30 වන දින සිට මේ දක්වා කාලය තුළ නිරෝධායන රීතීන් කඩකල පුද්ගලයින් 2021 දෙනෙකු පමණ අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

ඉදිරියටත් මෙම මෙහෙයුම් සිදුකෙරෙන අතර නිරෝධායන රීතීන්ට අනුගත වෙමින් කටයුතු කරන ලෙස පොලීසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලීමක් කරයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.