පරණ ෆෝන්වලට හෙට සිට WhatsApp නැහැ

ජනවාරි මස 1 වැනිදා සිට එනම් හෙට සිට හඳුන්වාදෙන නවතම යාවත්කාලීන කිරීමක්  හේතුවෙන් ශ්‍රී ලංකාවේද ඇතුළුව ලොව පුරා පැරණි ජංගම දුරකථන භාවිත කරන පාරිභෝගිකයන් මිලියන ගණනකට ‘වට්ස් ඇප් (WhatsApp) යෙදුම භාවිතයට ගැනිමට හැකියාවක් නොමැත.

හෙට සිට පැරණි මාදිලියේ ඇන්​ඩ්‍රොයිඩ් සහ අයිෆෝන් මාදිලි එම නව යාවත්කාලීන කිරීමට (update) ප්‍රතිචාර නොදක්වන නිසා  පැරණි වර්ගයේ ජංගම දුරකථන භාවිත කෙරෙන පාරිභෝගිකයන්ට මෙම ගැටළුවට මුහුණ දිමට සිදුවෙයි.

වට්ස්ඇප් විසින් හඳුන්වාදී ඇති මෙම නව යාවත්කාලීන කිරීම ROS-09 මාදිලියට පෙර පැමිණි කිසිදු අයිෆෝන් උපාංගයකට ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි අතර ඇන්​ඩ්‍රොයිඩ් 4.0.3 මාදිලියට පෙර පැමිණි ජංගම දුරකථන සහ උපාංගවලටද එම යාවත්කාලීන කිරීම ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි බව වාර්තා වෙයි

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.