තව්හිද් ජමාත් විරෝධතාවට මුස්ලිම් සංවිධානවල විරෝධය

කොවිඩ් අසාධිත මුස්ලිම්වරුන්ගේ දේහ  ආදාහනය කිරීමට එරෙහිව තව්හිද් ජමාත්  සංවිධානය විසින් අද පැවැත්වූ විරෝධතාවකට සහාය ලබා  දීම ශ්‍රී ලංකාවේ මුස්ලිම් සංවිධාන විසින් ප්‍රතික්ෂේප කර තිබේ.

තව්හිද්  ජමාත් සංවිධානය විසින් සංවිධානය කරන ලද කොළඹ අද පැවති උද්ඝෝෂණයට සහයෝගය නොදක්වන ලෙස සමස්ත ලංකා ජමෙයිතුල්   උලමා (ACJU) සහ ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලය ඇතුළු ප්‍රධාන මුස්ලිම් සංවිධාන මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියේය.

මෙම උද්ඝෝෂණය  බලධාරීන් විසින් නිකුත් කරන ලද සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ උල්ලංඝනය කරනු ඇති  බව ශ්‍රී ලංකා මුස්ලිම් කවුන්සිලය පැවසීය.

පොලිසියේ මැදිහත්විම මත  අධිකරණ නියෝගයක් විරෝධතාකරුවන්ට පිකුත්   කිරීමෙන් පසුව උද් ඝෝෂණය අතරතුර උණුසුම්තත්ත්වයක්ද ඇති විය.

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.