වාරි සෞභාග්‍යයා වැව් සංග්‍රාමය ඇරඹේ

මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් වැව් කිහිපයක වැඩ රුපියල් මිලියන 40ක ඇස්තමේන්තුවකින් ආරම්භ කෙරිණි. එයින් හිරිගල් පොත්ත වැව සදහා පමනක් වෙන්කල මුදල් රුපියල් මිලියන 15ක් බව එම අමාත්‍යංශය පවසයි.

මෙමගින් ප්‍රදේශයේ පවුල් 100 යකට අධික පිරිසකට කෘෂිකර්මාන්තය සදහා ජලය පරිහරණය කිරීමට ඉඩ ප්‍රස්ථාව හිමිවනු ඇත. “වාරි සෞභාග්‍යයා” ජාතික වාරිමාර්ග කඩිනම් සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ මොණරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් වැව් 12ක් අතරින් වැවු 7 වැඩ ආරම්භ කිරීම පසුගියදා සිදුවිය.

එහි පලමු වැව ලෙස බුත්තල හරිගල් පොත්ත වැවෙහි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කිරීම වාරිමාර්ග අමාත්‍ය චමල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා, රාජ්‍ය අමාත්‍ය ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මැතිතුමා සහ රාජ්‍ය අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මැතිතුමන්ලාගේ සහභාගිත්වයෙන් සිදු කෙරිණි.

එහිදී අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා

විශේෂයෙන් මම සතුටු වෙනවා මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේන් ආරම්භ කෙරූනු මේ “වාරි සෞභාග්‍යයා”වැඩසටහනට සම්බන්ද වීමට ලැබීම ගැන. මේ වැඩසටහන සදහා වෑඩිම මුදලක් වෙන්කරලා තියෙන්නේ මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයට. ඔබ අපි ගැන,අපේ ආන්ඩුවේ ගැන, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ගැන අග්‍රාමාත්‍ය තුමා ගැන තැබූ විශ්වාසයේ නියම ප්‍රතිළුල තමයි අද මේ ඔබ අත්විදිනේ.

ගමේ මනුස්සයාගේ බලාපොරොත්තුව තමයි තමන්ගේ ප්‍රධාන ජීවනෝපාය මාර්ගය වන කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය, පොහොර ටික නිසිකලට නිසි වේලාවට යොදන එක. එය කිසිදු බාධාවකින් තොරව ලබාදෙන එක අපේ වගකිමක්. මෙම වැව ජනතාවට විවෘත උනාට පස්සේ ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ කෘෂිකර්මාන්තයට අවශ්‍ය ජලය පිලිබඳ කිසිදු ගැටලූවක් ඇති නොවන බව මාගේ විශ්වාසයයි.

තවදුරටත් අදහස් දැක්වූ අමාත්‍ය අනුරාධ ජයරත්න මහතා, අපි මේ ගත් තීන්දු තීරණ සියල්ල මීට ප්‍රථම ඔබේ ගමේ ඔබේ ප්‍රදේශයේ ගොවි සංවිධානය සමග සාකච්ඡා කොට ගත් තීන්දු සහ තීරණයි. එනිසා ඔබ සියලු දෙනාටම වගකීමක් තියෙනවා මෙවැනි විශාල මුදලක් වෙන්කරලා ආරම්භ කරන මේ වැව ආරක්ෂා කර ගන්න එක.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.