කොව්ඩ් අරමුදල වෙනුවෙන් අගමැතිට රු.මි.1.28ක්

ශ්‍රි ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ලිපිකරු, කළමනාකරණ සහකාර, කාර්මික සේවා සංගමය කොවිඩ් අරමුදල සඳහා රුපියල් මිලියන 1.28ක මුදලක් අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ප්‍රදානය කර ඇත.

මෙරට කොව්ඩ් රෝගීන්ට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා අවශ්‍ය මුදල් තර කිරීම වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා විශ්වවිද්‍යාල ලිපිකරු, කළමනාකරණ සහකාර, කාර්මික සේවා සංගම් නියෝජිතයන් විජේරාම පිහිටි නිල නිවසේදී මෙම මුදල් පරිත්‍යාග කළේය.

මෙම සංගම්වල ප්‍රධාන සභාපති ධම්මික එස් ප්‍රියන්ත මහතා අදාළ මුදල් අග්‍රාමාත්‍ය ගරු මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාට ප්‍රදානය කළේය.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.