ගර්භනී මාතාවක් වෛරසයෙන් පරිස්සම් වන්නැයි ඉල්ලීමක්

ගැබිනි මව්වරුන් 600කට වඩා වැඩි පිරිසකට මේ වනවිට කොවිඩ් -19 වෛරසය වැළඳී ඇත.

බව ප්‍රසව හා නාරිවේද විශේෂඥ වෛද්‍ය මයුරම්මාන දෙවොලගේ මහතා පවසන්නේ ගර්භනී මාතාවක් විශේෂයෙන් මේ වෛරසයෙන් පරිස්සම් විය යුතු බවය.

මේ වන විට වාර්තාවෙන අන්දමට මව්වරුන් 600කට වැඩි පිරිසකට වෛරසය වැළඳිලා ඇති බවත් නමුත් සායනය වලට අනිවාර්යයෙන්ම යා යුතු බවත් කොවිඩ් ඇති කෙනෙක් සහ කොවිඩ් නැති කෙනෙක් අතර සම්බන්ධයක් ඇති නොවන අයුරින් සෑම රෝහලකම වගේ කටයුතු කල යුතු බවත් ඔහු අවධාරණය කළේය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.