ජනපතිගෙන් සුරාබදු කොමසාරිස්ට නියෝගයක්

මධ්‍යසාර හා එතනෝල් නිෂ්පාදනයට සහ  බඩඉරිගු භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම තහනම්කර ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කරන ලෙස ජනාධිපතිවරයා සුරාබදු කොමසාරිස්වරයාට නියෝග කර ඇත.

මේ අතර ගොවීන්ගෙන් කහ සහ බඩඉරිගු අස්වනු මිලදී ගැනීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා නතර කිරීමට මැදිහත්වන ලෙස ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විෂයභාර අමාත්‍යවරයාට සහ නිලධාරීන්ට උපදෙස් ලබාදී තිබේ.

20‍21 සහ 2022 වර්ෂවල සමාස් කන්න සඳහා ගොවියන්ට ඉහළ ප්‍රමිතයෙන් යුත් බිජ ලබාදිමේ අවශ්‍යතාවය පිළිබදවද ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කර ඇති අතර ඉදිරි මාස් කන්නයේ අස්වනු නෙලීමට ආසන්න බැවින් එම ගොවීන්ට සාධාරණ මිලක් හිමි වියයුතු බව ජනාධිපතිවරයා අවධාරණය කරඇත.

වෙළෙඳුන් තොඟ රැස් කිරීමේදී සිදුවන අක්‍රමිකතා නතර කිරීමට රජය පූර්ණව මැදිහත් වියයුතු බව ද ජනාධිපතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.