කොළඹ පොලිස් බලප්‍රදේශ 03ක් හෙට නිදහස්

හෙට උදෑසන 5.00 සිට කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හුදෙකලා කොට තිබු වේල්ල විදිය, කෙසෙල්වත්ත සහ මරදාන පොලිස් වසම් හුදෙකලා භාවයෙන් මුදා හැරීමට තීරණය කර ඇත.

මිට අමතරව කොම්පඤ්ඤ විදිය පොලිස් වසමේ වෑකන්ද ග්‍රාම නිලධාරී වසම, හුණුපිටිය ග්‍රාම නිලධාරී වසම ද හෙට සිට හුදෙකලා භාවයෙන් මුදා හැරීමට නියමිතය.

වැල්ලවත්ත පොලිස් වසමට අයත් මයුර පෙදෙස, බොරැල්ල පොලිස් වසමේ හල්ගහ වත්ත, කාලිපුල්ල වත්ත සහ වැල්ලම්පිටිය පොලිස් වසමේ ලක්සඳ සෙවණ නිවාස යෝජනා ක්‍රමය ද හුදෙකලා භාවයෙන් මුදා හැරීමට නියමිතය.

මිට අමතරව පහත සඳහන් හෙට උදෑසන 5.00 සිට අලුතින් හුදෙකලා කරන ප්‍රදේශ ලෙස කෙසෙල්වත්ත පොලිස් වසමේ අලුත්කඩේ බටහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම සහ අලුත්කඩේ නැගෙනහිර ග්‍රාම නිලධාරී වසම මින් ඉහතදී නම් කර තිබේ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.