සමාජ මාධ්‍යයේ සංසරණය වන වීඩියෝවක් පිළිබඳව දෙරණෙ කතා කරයි

මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේදී සිදුවීම දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය සම්බන්ද වීඩියෝවක් දැඩි කතා බහට ලක්වී තිබේ. එම සිද්ධියට පාදක වූ වෑන් රථය සම්බන්දයෙන් දෙරණ මාධ්‍ය ආයතනය කරුණු දක්වා ඇත.

මට්ටක්කුලිය ප්‍රදේශයේදී ඊයේ (26) දින, පහත වීඩියෝවේ දැක්වෙන සිදුවීම වාර්තා වී තිබූ අතර සිද්ධියට පාදක වූ වෑන් රථය දෙරණ ආයතනය විසින් තාවකාලිකව කුලී පදනම මත ලබාගත් වාහනයක් බව එම ආයතනය සදහන් කරයි.

එහි රියැදුරු සහ අනෙක් පුද්ගලයා දෙරණ ආයතනයට කිසිදු සම්බන්ධයක් නොමැති බව ඔවුන් සදහන් කරයි.

මෙය සිදුවී ඇත්තේ ඊයේ පස්වරුවේ දෙරණ ආයතනයට සම්බන්ධ රාජකාරී ගමනක අතරතුර හෝ මාධ්‍ය ආවරණ කටයුත්තකදී නොවන බවද ඔවුන් පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.