පැරිස් නුවර නොට්‍ර ඩෑම් දේවස්ථානයේ වෙනස්ම නත්තල් සැමරුමක්

ප්‍රංශයේ පැරිස් නුවර නොට්‍ර ඩෑම් දේවස්ථානයේ වෙනස් වූ ආකාරයේ නත්තල් සැමරුමක් පැවැත්විණි.

කොරෝනා අවදානම් තත්ත්වය හේතුවෙන් හිස් වී ගිය දේවස්ථානයේ ගීතිකා ගායනා කළේ එහි සිදුකළ ආගමික වතාවත්වලින් අනතුරුවය.

ගීතිකා කණ්ඩායමේ සාමාජිකයින් ගොඩනැගිලි ඉදි කරන්නන් මෙන් සැරසී සිටීම විශේෂත්වයක් විය.

පසුගිය වසරේ ගින්නකින් මුළුමනින්ම විනාශ වී ගිය නොට්‍ර ඩෑම් කිතුනු දේවස්ථානයේ මේ වනවිටත් ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු වෙමින් පවතී.

2019 වසරේ මෙම දේවස්ථානයේ ඇති වූ ගින්න හේතුවෙන් එහි තිබූ ඓතිහාසික මෙන්ම කලාත්මක නිර්මාණ රැසකට හා ගොඩනැගිල්ලට දැඩි අලාභ හානි සිදුවිය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.