ආනයනික නිමි ඇඳුම්වලට බද්දක්

ලබන අප්‍රේල් මස 01 වනදා සිට ආනයනික නිමි ඇදුම් සඳහා බදු මුදලක් අය කිරීමට කටයුතු කරන බව දයාසිරි ජයසේකර රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසයි.

දේශීය නිමි ඇඳුම් කර්මාන්තය ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණින් මෙම පියවර ගෙන ඇත.

අප්‍රේල් මාසේ පළවෙනිදා සිට ලංකාවට පිටරටින් ගෙන එන ඇඳුම් සඳහා මෙම විශේෂ බද්ද අය කෙරේ. මෙයින් අදහස් කරන්නේ දේශීය නිමි ඇඳුම් ව්‍යාපාරිකයන් ආරක්ෂා කරගැනීම බවත් තත්ත්වයෙන් බාල නිමි ඇඳුම් ලංකාවට ගෙන ඒම සම්පූර්ණයෙන් නතර කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු කරන බවත් රුපියල් 200 මිල රුපියල් 450 දක්වා විතර වැඩි වෙන බදු ක්‍රමයක් මෙලෙස බලාපොරොත්තු වන බවත් රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.