ජනවාරි 1 සිනමාහල් ඇරෙයි

සීමිත ආසන ධාරිතාවක් සහිතව දිවයින පුරා සිනමා ශාලා 2021 ජනවාරි 1 වන දින සිට නැවත විවෘත වේ.

සියයට 25 ක ආසන ධාරිතාවයකින් සිනමා ශාලා ක්‍රියාත්මක වන බව ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව පවසයි.

කෙසේ වෙතත් හුදකලා ප්‍රදේශවල සිනමාහල් නැවත විවෘත කිරීමට අවසර නොලැබෙන අතර කොරෝනා වයිරසයේ දෙවන රැල්ල හේතුවෙන් සියලුම සිනමාහල් වසා දැමීමට රජය ඔක්තෝම්බර් මාසයේදී තීරණය කර තිබුණි.

COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් ජාතික චිත්‍රපට සංස්ථාව යටතේ ක්‍රියාත්මක වන සිනමා ශාලා වසා දැමූ දෙවන අවස්ථාව මෙයයි.

කොවිඩ් පළමු රැල්ල සමග සිනමා ශාලා මාර්තු 14 වන දින සිට තාවකාලිකව වසා දමන ලදී.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.