අම්පාරට ගංවතුර

ෆාරුක් සිහාන්

පසුගිය දින කිහිපය තුළ ඇති වූ අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ කිහිපයක් ජලයෙන් යට වී තිබේ.

කල්මූන නගරයට සම්බන්ධ වන කිටංගි පාර තද වැසි හේතුවෙන් මෙලෙස ජලයෙන් යටවී තිබේ. මේ හේතුවෙන් එම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන් එදිනෙදා කටයුතු කරගෙන යාමේ දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දී සිටින බව වාර්තා වේ.

මාර්ගය වෙනුවට ස්ථිර පාලමක් ඉදිකිරීමට ප්‍රදේශවාසීන් කළ ඉල්ලීම්වලට බලධාරීන් තවමත් ප්‍රතිචාර දක්වා නොමැත. පසුගිය දින කිහිපය තුළ ඇති වූ අධික වර්ෂාව නිසා අම්පාර දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ ගණනාවක විවිධ භෝග විනාශ වී තිබේ.

සබරගමුව සහ දකුණු පළාත්වල සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමහර ස්ථානවල මිලිමීටර 100 ට වඩා අධික වැටීමක් අපේක්ෂා කළ හැකි බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.